Leveringsvoorwaarden


  asautomaten

   

  Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onze aanvullende voorwaarden:

   

  1. Bezorgkosten

  Bezorgkosten zijn voor Nederland €20,00 per colie mits anders bij het artikel vermeld. Voor België berekenen we een toeslag van € 15.00 per colie.Waddeneilanden (Waddeneilanden op aanvraag). .

  2. Afhalen

  Uiteraard kunt u uw bestelling ook afhalen. Hier worden geen behandelingskosten voor in rekening gebracht. Afhalen kan tijdens de openingstijden van de showroom van Keukenpakhuys.

   

  Afhaallocatie met pin mogelijkheid:
  Keukenpakhuys
  Heideburen 49
  8441 GM Heerenveen

   

  3. Levertijd

  De levertijd van onze artikelen is doorgaans 2 à 6 dagen. Indien een apparaat niet op voorraad is, moeten we deze bestellen bij onze importeur. Incidenteel kan het gebeuren dat een apparaat niet op voorraad is bij de importeur. In dat geval krijgt u van ons een e-mail met de verwachte levertijd. Indien de bestelde apparaten niet binnen de door u opgeven levertijd geleverd kunnen worden, kunt u de gehele bestelling kosteloos annuleren. 

  Op de site eventueel vermelde levertijden zijn slechts een indicatie. Deze kunnen continu veranderen door verkoop en binnenkomende goederen. Wij proberen de gegevens zo actueel mogelijk te houden, maar er kan altijd vertraging optreden. Daarom bellen of mailen wij u altijd als uw bestelling klaar is voor aflevering/afhalen.

   

  4. Bezorgen

   

  Al onze producten worden geleverd door onze transporteur Brinks transport. Wanneer uw bestelling gereed staat voor transport zullen zij u per telefoon benaderen voor het doorgeven van de afleverdag en een tijdsindicatie.
  Het betreft hier alleen de leveringen in Nederland.

  Leveringen onder rembours kunnen alleen met pin voldaan worden. . .

  Onze transporteur heeft de mogelijkheid uw oude apparatuur mee retour te nemen, hiervoor wordt geen meerprijs berekend. Voorwaarde hiervoor is wel dat het oude apparaat klaar staat voor transport; afgekoppeld en/of uitgebouwd, leeg en droog. Tevens moet dit bij het afsluiten van de koop bij ons bekend gemaakt zijn.

   

  Inbouwapparatuur

  De bestelde goederen worden door de bezorgers tot na de eerste drempel van het leveradres afgeleverd. Indien deze plek zich op een etage bevindt, zullen onze bezorgers ook hier uw bestelling zonder meerprijs afleveren. Voorwaarde is wel dat de er een lift  aanwezig is en ruim genoeg en goed begaanbaar zijn. Hierbij zijn Amerikaanse koelkasten en fornuizen van 70 cm en breder een uitzondering. Deze worden alleen op de begane grond geleverd, tenzij deze via een ruime lift verantwoord naar de gewenste etage gebracht kunnen worden.

   

  De bestelde keukenapparatuur wordt niet gratis ingebouwd/opgehangen mits anders vermeld. Dit is eventueel mogelijk tegen meerprijs. (zie punt montage)

  De apparaten dienen bij aflevering door u gecontroleerd te worden op eventuele transportschade en volledigheid. Reclamatie hierop is achteraf niet mogelijk.

   

  LET OP: Wij kunnen helaas geen gastoestellen leveren welke geschikt en goedgekeurd zijn voor gebruik in België. Dit komt door een verschil in gasdruk. 

   

  Wat doen we NIET GRATIS bij onze bezorging:

  1. Het aansluiten op een trekschakelaar

  2. Takelen van goederen en/of gebruik van een verhuislift

  3. Leidingen aanpassen en/of verplaatsen

  4. Aansluiten van een elektrische kookplaat en/of fornuis

  5. Aansluiten van een gaskookplaat of gasfornuis

  6. Het onder- of inbouwen van apparatuur

  7. Monteren van een tussenstuk

   

  5. Betaling

  1. Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW.

  2. Wij vragen geen aanbetaling bij opdracht.

  3. Betalen kan contant aan de bezorger.
  4. Betalen via bank of giro is mogelijk, echter moet in dit geval de betaling voor levering plaatsvinden.

  5. Betalen kan via IDEAL. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in  uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internet bankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

  6. Leveringen naar België kunnen alleen geschieden door contante betaling bij aflevering aan de bezorger, iDEAL wordt in België helaas niet ondersteund.

   

  iDEAL biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmethoden:

   

  1. iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internet bankieren.

  2. iDEAL wordt ondersteund door ABN Amro, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortis.

  3. Toegang tot internet bankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL.

  4. Controle en overzicht op de betaling.

  Klik hier voor een demonstratie van iDEAL

   

  Betalen via bank of giro is mogelijk, echter moet in dit geval de betaling voor levering plaatsvinden.

   

  Factuur:

  Uw factuur ontvangt u na bestelling per mail, het betaalbewijs ontvangt u van de betreffende bezorger na betaling.

   

  Prijzen en prijswijzigingen:

  Alle op onze website vermelde prijzen zijn dagprijzen onder voorbehoud van typefouten. Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van een besteld product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, met uitzondering van de wettelijke bepalingen (zoals BTW en verwijderingsbijdrage). In dit laatste geval heeft de klant recht op het annuleren van de overeenkomst.

   

   

   

  6. Garantie

  Garantie 2 jaar:

  Op al onze producten wordt door de fabrikant garantie verleend. Deze is minimaal 2 jaar. De service wordt tevens door de fabrikant verzorgd.

  Eventuele klachten kunt u aanmelden op onze info@keukenpakhuys.nl  pagina, uiteraard kunt u ons ook hiervan telefonisch op de hoogte stellen.

   

  Garantie 5 jaar:

  Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar:

  Bij de merken AEG,Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, en Whirlpool ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.

   

   

  Artikel 7- Herroepingsrecht bij levering van producten
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7a - Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 7b - Uitsluiting herroepingsrecht
  1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  o a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  o b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  o c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  o d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  o e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  o f. voor losse kranten en tijdschriften;
  o g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  o a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  o b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  o c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
   

  8. Privacy

  zie ons privacy statement.

   

  9. Recht op inzage en verwijdering

  De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Voor opgave van en inzage in uw gegevens zoals die door de Kwaliteitsleverancier zijn geregistreerd, kunt u schrijven naar Keukenpakhuys.

  10. Annulering
  Uw schriftelijke aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatiebewijs is ingesloten.

   

  Na opdracht is het tot aan het moment van levering mogelijk om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Dit kan geschieden zonder reden van opgave, eventuele betalingen die op de geannuleerde bestelling zijn gedaan, zullen per omgaande worden teruggestort.

   

  11. Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Hoewel wij bij het samenstellen en het onderhoud betreffende de inhoud van deze site de uiterste zorg nastreven, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het (uw) handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

   

  11. Gedragsregels

  Artikel 1 - Basis principes

  1.Keukenpakhuys verbindt zich ertoe om deze Gedragscode zowel naar de letter als naar de geest na te leven.

  2.Keukenpakhuys zal de wet en de van toepassing zijnde regelgeving naleven, in het bijzonder de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede specifieke wet- of regelgeving met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten.

  3. In de mate van het mogelijke zal Keukenpakhuys de wettelijke belangen van de consument tot wie hij zich richt in acht nemen, alsook de belangen van algemene aard zoals de bescherming van het milieu, het recht tot respect van het privéleven van de consument, de fabricagevoorwaarden van de producten en dergelijke.

   

  Artikel 2 – Informatieplicht

  1.Keukenpakhuys vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn identiteit, zijn inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het vermelden van een postbusnummer.

  2. Keukenpakhuys, dat op zijn website of per e-mail, of langs een andere elektronische weg, goederen of diensten aanbiedt, dient ervoor zorg te dragen dat de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor degenen die gebruik maken van deze dienst.

  3. Gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronische postadres;

  3.1 voor zover een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen: de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

  3.2 voor zover Keukenpakhuys een gereglementeerd beroep uitoefent:

  a. de beroepsvereniging of organisatie waarbij het is ingeschreven

  b. de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar die is toegekend.
   


  Contact

  Keukenpakhuys
  Heideburen 49
  8441 GM Heerenveen

  Bezoek ons op bovenstaand adres

  0513-842702
  info@keukenpakhuys.nl

  59774533
  NL 171.337.141.B.01

  0148 5197 92
  NL63RABO0148519792
  RaboNL2U

  De voordelen van Keukenpakhuys.nl
  • Snel & veilig betalen
  • Fysieke winkel
  • Gratis bezorgd
  • Snelle levering
  • iDeal
  • Vooruit betalen
  • PIN
  • Mastercard
  • Visa
  • Bancontact/Mister Cash
  • Afterpay
  Klanten over Keukenpakhuys.nl
  Alex Wetting - Heerenveen

  Goede kwaliteit scherp geprijsd en vakmanschap zoals het hoort

  Ibrahim - Heerenveen

  Zeer prettig geholpen in de winkel. Was op zoek naar een fornuis. Deze hier besteld en was snel geleverd.

  Gerrie - Jubbega

  Vriendelijke bejegening, heldere communicatie zowel via mail als telefonisch/life. Minpuntje: de monteur die kwam installeren liet zowel het oude fornuis ( 100 x60 cm!), de oude afzuigkap als alle verpakkingmaterialen van de nieuwe spullen achter. Dat was niet afgesproken en vonden wij vreemd/lastig.

  Mariska - Driebergen

  Echt prima: persoonlijk contact, flexibel, deskundig, prijstechnisch meer dan in orde en strak op tijd geleverd. Hier kunnen heel wat (keuken)leveranciers nog wat van leren!